Een Pepsi automaat plaatsen

Als u aan het hoofd van een bedrijf staat en uw werknemers perfect gekoelde frisdrank wil aan bieden op elk moment van de dag, dan kunt u een automaat laten installeren. Ook als u directeur bent in een school, dan wil u de schoolkinderen graag af en toe een verfrissing aanbieden. Een Pepsi automaat kan dan de oplossing bieden.

Als u aan het hoofd van een bedrijf staat en uw werknemers perfect gekoelde frisdrank wil aan bieden op elk moment van de dag, dan kunt u een automaat laten installeren. Ook als u directeur bent in een school, dan wil u de schoolkinderen graag af en toe een verfrissing aanbieden. Een Pepsi automaat kan dan de oplossing bieden.

Een leverancier vinden voor uw Pepsi automaat

Voordat u overgaat tot de aankoop of het huren van een Pepsi automaat, dient u eerst een aantal overwegingen te doen. Bedenk waar u de automaat wil plaatsen en hoeveel mensen daar dagelijks passeren. Denk ook even na over het formaat van de flesjes of blikjes Pepsi. De meest gebruikte maten zijn blikjes van 33 cl en plastic flesjes van 50 cl. Misschien wil u buiten Pepsi ook Pepsi Max of Diet Pepsi aanbieden. Enzovoort.

De automaat kunt u huren van een frisdrankverdeler, die deze niet zelden tegen een voordelige prijs komt installeren. Dit is zo omdat de verdeler er uiteraard voordeel uit haalt als zijn frisdranken op zoveel mogelijk plaatsen verdeeld worden. Indien u een Pepsi automaat laat plaatsen, zal u in veel gevallen gevraagd worden een exclusiviteitscontract te tekenen, dat u verbiedt andere merken te verdelen via de automaat.

Communiceer duidelijk aan de installateur wat u van hem verwacht en aarzel ook niet meerder leveranciers te contacteren en offertes te vergelijken, voordat u uw beslissing neemt.

U wil een Pepsi automaat plaatsen…
* wat voor type?
* welke dranken gaat u aanbieden?
* welke firma zal deze installeren?

Uw Pepsi automaat goed en veilig laten installeren

Een Pepsi automaat wordt optimaal beveiligd en maakt dat de producten en het geld niet zomaar gestolen kunne n worden. Enkel wie een sleutel heeft, kan de machine openen en bijvullen. Sommige automaten zijn ook uitgerust met een scanner, die de invoer van buitenlandse munten (vaak met een lagere waarde) weigert.

Jammer genoeg komen er jaarlijks nog mensen om het leven doordat ze onder een drankautomaat terecht komen, doordat ze bijvoorbeeld drank of geld willen stelen of doordat ze de automaat wilden verhuizen. Vergeet nooit dat de blikjes en flesjes meestal bovenaan in de automaat gestockeerd worden en het zwaartepunt dus ook daar ligt. Schakel dus steeds een gespecialiseerde firma in voor de plaatsing of de verhuis van de automaat.

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een colaatomaat ?